U objektu bivše „Predvojničke" u Ulici Kažimira Zankija 4 traju radovi na obnovi zemljišnih knjiga za dijelove katastarskih općina Crno, Diklo i Bokanjac. Prema riječima resornog pročelnika Tomislava Korone, stručna komisija odrađuje poslove trostruko iznad predviđenih redovnih normi.

- Odaziv za sudjelovanje u postupcima obnove više je nego iznenađujući. Prva nekretnina uknjižena je već 14. svibnja, što smatramo izuzetnim rokom. U ljetnim mjesecima očekuje se dodatni broj stranaka koji žive van grada ili države, stoga im je ovo razdoblje godišnjih odmora prilika da osobno dođu i sudjeluju u postupku za nekretnine na koja polažu prava, rekao je Korona. 

On je uz poziv građanima naveo i raspored rada - ponedjeljak i utorak predviđeni su za Bokanjac, srijeda za Crno, četvrtak za Diklo, a petkom se rješavaju prigovori i tekući zaostaci.