Grada Zadra danas je oglasio izbor 75 pomoćnika u nastavi za učenike u osnovnim školama. Kandidat za pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama mora imati najmanje srednju stručnu spremu. Prednost će imati kandidati s područja Grada Zadra koji imaju iskustva u radu s djecom s teškoćama te kandidati koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima.

Prije angažmana u školama kandidati su dužni imati najmanje 20-satnu edukaciju kako bi stekli potrebne kompetencije za rad.

Prijave se dostavljaju na adresu Grada Zadra od 11. srpnja do 23. srpnja. Odluku o izboru kandidata donosi Povjerenstvo kojeg je imenovao Gradonačelnik Zadra.