Na požaru koji je dojavljen 7. srpnja u 17:08 sati na Dugom Otoku kod mjesta Sali uz granicu sa parkom prirode Telaščica, tijekom dana 8. srpnja radilo sa na sanaciji požarišta.

Na sanaciji požarišta sudjelovalo je 20 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Zadar, DIP Zadar, DVD-a Sali te SIVP-a Dugi Otok (sezonske intervencijske vatrogasne postrojbe). Tijekom noći na dežurstvu i saniranju rubnih dijelova požarišta bilo je angažirano 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Sali.
Saniranje požarišta nastaviti će se i tijekom 9. srpnja.