Koliko je trebalo imati ¨mašte¨, da se u cijelosti demontira karoserija osobnog automobila, te da se tako demolirani dijelovi pobacaju po zelenoj površini unutar utrobe park šume Musapstan.

O tome još jednom iznova nažalost svjedoče ovi foto kadrovi, što smo ih uspjeli snimiti ove subote, čime se dodatno ugrožava biljni i životinjski svijet. Po onome što se da golim okom zamijetiti, u park šumi Musapstan unatoč ljetnoj vrućini, iz dana u dan sve je više rekreativaca (šetača, trkača, vlasnika pasa i njihovih ljubimaca). No nažalost onih koji bi morali paziti na red i čistoću, teško da ih se može sresti. Hrvatske šume su prethodnih godina običavale strojem u ovo vrijeme pokositi kupinu, draču, travu i ostalo raslinje uz pješačke staze. Za sada još ništa. Ipak, vjerovati je da će što skorije prionuti tom poslu. 

Time će se zahvatom pored ostalog izgled i vizura zelenih pluća grada Zadra u mnogome učiniti ljepšima, a istovremeno smanjiti će se mogućnost izbijanja požara na najmanju moguću mjeru, u ove vruće i suhe ljetne dane, poručuje novinar Branko Božić koji serijom članaka upozorava na stanje zadarske šume.

Na neugledne prizore na posljednjoj sjednici Županijske skupštine upozorio je i vijećnik Mladen Meštrović (NHR). 

- Rijetko koji grad na Mediteranu može se podići s takvim leđima grada. Da nije šume Musapstan, Zadar bi bio "vjetrometina" puno veća, slična ostalim gradovima uz obalu. Ona su pluća te zaštitni pojas i vjetrobran grada. Osobno sam sudjelovao u projektu Park šume Musapstan i žao mi je što nije postao park prirode. No dat ćemo sve od sebe da se taj projekt kad tad ostvari. Ono što je u tom projektu novo je da sam osobno zvao Hrvatske šume. U suradnji s Gradom Zadrom napravit ćemo svu pripremnu dokumentaciju da se projekt nominira za sredstva Europske unije. To je prostor od 350 hektara koji zaista može postati zadarski Hype u kojem će građani boraviti cijeli dan, poručio je upit vijećnika župan Božidar Longin.