U prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u Zagrebu državni tajnik Nikola Mažar, te gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave, u petak su svečano potpisali 25 Ugovora o dodjeli financijskih potpora u okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na području posebne državne skrbi.

Na temelju navedenog Programa, a nakon objavljenog Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na područja posebne državne skrbi, ukupno je zaprimljen 51 projekt jedinica lokalne samouprave, od kojih je njih 30 dostavljeno sa urednom projektnom dokumentacijom u skladu sa objavljenim Javnim pozivom. S obzirom na limit sredstava osiguranih u državnom proračunu u iznosu od 5 milijuna kuna, Povjerenstvo za odabir projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave, odabralo je 25 projekata te raspodijelilo osigurana sredstva u državnom proračunu na projekte u šest gradova i 19 općina.

Među njima su i dva grada u Zadarskoj županiji, Obrovac i Benkovac, te jedna općina - Gračac. 

Odabrani projekti odnose se na aktivnosti jedinica lokalne samouprave kroz koje se temeljem ovog Programa sufinanciraju troškovi obnove ili izgradnje objekata komunalne i socijalne infrastrukture te troškovi vezani uz uređenje i unapređenje stanovanja na područjima posebne državne skrbi.

Mažar je naglasio da je cilj i svrha ovog Programa poticanje održivog povratka stanovništva na područjima posebne državne skrbi i to putem financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta i aktivnosti koje doprinose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja na prostoru obuhvata Programa, kao i stvaranju preduvjeta ostanka, povratka i naseljavanja područja posebne državne skrbi.