Predsjednik LAG-a „Bura" Leonardo Rončević, voditelj LAG-a Vladimir Dedić mag.oec. spec. f&b i stručni suradnik za međunarodnu suradnju Ana Škara, mag.iur. sudjelovali su na konferenciji LAG-ova iz Europe LINC 2018 u gradu Rauma u Finskoj.

 LAG Bura je bio jedini predstavnik iz Hrvatske, dok je sveukupno bilo predstavljeno 17 zemalja Europske Unije. Izmijenili smo projektne ideje LAG-a Bura s europskim kolegama te razgovarali o mnogobrojnim mogućnostima suradnje sa kolegama iz Finske, Estonije i Luxembourga.

Imali smo čast razmijeniti iskustva te pozvati u posjet predstavnika Mreže za Ruralni Razvoj u Finskoj „Maaseutu", gospodina Lauri Hyttinena koji je bio oduševljen našom upornošću i raznolikosti projekata u kojima sudjelujemo te je obećao skorašnji posjet našem LAG-u. Cilj ove konferencije je razmjena iskustava u provedbi LEADER projekata u sklopu Mjere 19 te umrežavanje i povezivanje europskih LAG-ova. Imali smo mogućnosti uvidjeti na koji način funkcioniraju LAG-ovi u drugim europskim zemljama, te kako sve Europske zemlje imaju puno više sredstava dostupne za LAG-ove. Također se treba istaknuti jako bliska povezanost jedinica lokalne samouprave što se tiče poticanja različitih projekata za LAG-ove čime se omogućuje bolja povezanost lokalnih dionika.

Također je bila prilika upoznati se s konceptom „Adventure railway, cultural ironworks area and traditional fishing village" te upoznati ruralna područja Pomarkku, Noormarkku, Repossari i Pori. Tijekom tematske radionice o „Digitalnim riješenjima za ruralne krajeve" predstavnici LAG-a „Bura" su surađivali sa Estonijom, Austrijom i Luxembourgom pri pripremi zajedničke prezentacije. Za prezentaciju zajedničkih zaključaka radionice su odabrani predstavnici LAG-a „Bura", voditelj Vladimir Dedić i stručni suradnik za međunarodnu suradnju, Ana Škara.
Sredinom ožujka 2018. godine LAG Bura objavio je svoj prvi natječaj za mjeru 1.1., tipovi operacije 1.1.1. Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju i 1.1.2. Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju s iznosom raspoloživih sredstava od 210.000,00 EUR.

Tijekom 2018. godine LAG planira objaviti natječaje za tipove operacije 2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a i 3.1.1. Promocija partnerstva i suradnje unutar i izvan područja LAG-a.
LAG „Bura" priprema provedu projekta „Rural Flavours" kroz podmjeru 19.3 Programa Ruralnog Razvoja RH 2014-2020. Rural Flavours je transnacionalni projekt između LAG-a Bura i međunarodnih partnera iz Finske, Cipra, Estonije, Portugala i Španjolske. Ciljevi projekta su promocija lokalnih običaja, proizvoda i obrta, povećanje opsega lokalnog tržišta, promocija turizma, prijenos znanja, podizanje svijesti o zdravoj prehrani djece školskog i vrtićkog uzrasta, kao i branding lokalnih proizvoda.

LAG „Bura" očekuje rezultate pilot projekta Actual Landscape čija je svrha razvijanje instrumenata za zaštitu, upravljanje i korištenje prirodne i kulturne baštine kao poluge za održivi razvoj temeljene na valorizaciji krajolika kao cjeline te provodi završetku projekt Erasmus+ sa kolegama iz Češke i Francuske na temu „Edukacija donositelja odluka i pružatelja socijalnih usluga - briga o kvaliteti".