U Domu Zadarske županije potpisana su tri Ugovora za sustav javnog navodnjavanja Baštica -II faza (Smilčić) : Ugovor o javnoj nabavi radova na građenju sustava javnog navodnjavanja Baštica -II faza (Smilčić) s Braco-Kop d.o.o., Ugovor o uslugama stručnog projektantskog nadzora nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Baštica -II faza (Smilčić) s Hidrokonzalt -projektiranje d.o.o. i Ugovor o uslugama koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Baštica -II faza (Smilčić) s Inspekt d.o.o.

U ime Zadarske županije ugovor je potpisao župan Božidar Longin, u ime Hrvatskih voda direktor Zoran Đuroković, direktor tvrtke Braco-Kop d.o.o. Tomo Garić, direktor Hidrokonzalt- projektiranje d.o.o. Jerko Polić te direktor tvrtke Inspekt d.o.o. Marijo Vrdoljak.

Ovom prilikom župan Božidar Longin istaknuo je dobru suradnju sa Hrvatskim vodama te podsjetio na prošlogodišnju veliku sušu kada su stradale brojne poljoprivredne kulture. Naveo je da nas turizam pokreće i daje dodanu vrijednost, ali i da nam je jedna od osnovnih gospodarskih grana poljoprivreda pa su sustavi navodnjavanja od iznimne važnosti.

Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je kako se u programu ruralnog razvoja trenutačno vodi 9 projekata očekivane vrijednosti oko 300 milijuna kuna, u sklopu kojih će biti izgrađeno 3800 ha novih navodnjavanih površina u Republici Hrvatskoj. „Vidimo da su hidrološke ekstremne situacije sve učestalije, tako da je ovo naš način adaptacije i prilagodbe tim klimatskim promjenama. Na taj način pomažemo i našim poljoprivrednicima da mogu uči u tržišnu utakmicu i da ponudimo domaće autohtone proizvode", istaknuo je Đuroković.

Izgradnjom Sustava navodnjavanja Baštica - II faza, Smilčić omogućit će se navodnjavanje 158 ha poljoprivrednih površina u vlasništvu 43 poljoprivredna gospodarstva s kojima je sklopljen predugovor o korištenju sustava, a na kojima prevladavaju nasadi voćnjaka i vinograda (93 ha) te povrtlarskih kultura (65 ha).

 

Za izgradnju navedenog sustava navodnjavanja procijenjene vrijednosti 23.151.037 kn s PDV-om osigurana su sredstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. temeljem Ugovora o financiranju operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" kojeg je Zadarska županija sklopila 11. svibnja 2017. godine s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koja je temeljem navedenog ugovora odobrila Zadarskoj županiji potporu u najvišem iznosu od 22.889.973,00 kuna od čega iznos potpore od strane EU iznosi 85%, a iznos potpore od strane RH iznosi 15%.