Gradonačelnik Brano Dukić i pročelnik UO za odgoj i školstvo, Joso Nekić, sudjelovali su na konferenciji pod nazivom „Vrtić za svako dijete - pristup predškolskom odgoju i obrazovanju - mogućnosti i izazovi u smanjenju nejednakosti." Konferenciju je organizirao UNICEF Ured za Hrvatsku, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske.

Cilj konferencije bio je razgovarati o različitim rješenjima koja svoj djeci pod jednakim uvjetima omogućuju pristup predškolskom odgoju i obrazovanju. Konferencija se posebno bavila odnosom između važnosti ulaganja u predškolsko obrazovanje i nedostatka ulaganja u osiguranje pristupa vrtićima. Na konferenciji je također bilo riječi o važnosti financiranja predškolskog odgoja i obrazovanja za ranjive skupine djece i prednostima i izazovima postojanja decentraliziranih modela financiranja za održivi univerzalni pristup predškolskom odgoju.

Unicefovi stručnjaci na ovom području istakli su primjere dobre prakse kao dobar put u pronalaženju rješenja i razmjeni iskustava, izrazili su i optimizam zbog dobrog puta kojim se ide i kojim svi zajedno žele ići.

Inozemna iskustva o važnosti ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje iznio je dr. sc. Jan Peeters iz belgijskog Centra za inovacije u ranoj dobi.

„Vrtići su mjesta gdje djeca dobivaju priliku razvijati svoje potencijale od najranije dobi. Kada djeca nemaju priliku ići u vrtić zakidamo ih za pravo da razvijaju svoje sposobnosti, talente i vještine na suvremen način. Pritom trebamo posebno voditi računa o ranjivim skupinama djece, poput djece iz obitelji lošijeg imovinskog statusa, koja su najčešće zakinuta za ovo pravo. Uvjerena sam da zajedničkim i koordiniranim djelovanjem možemo osigurati da baš svako dijete u Hrvatskoj, barem od četvrte godine svog života, ima priliku pohađati vrtić. To je pokazalo iskustvo brojnih zemalja koje su dosegnule ovaj cilj, te mi je posebno drago da smo na konferenciji imali prilike učiti iz dobrih međunarodnih, ali i lokalnih praksi", istaknula je Valentina Otmačić, predstojnica UNICEF-a u Hrvatskoj.

Gradonačelnik Grada Zadra, Branko Dukić te pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra, Joso Nekić, sudjelovali su na panelu pod nazivom "Dobre prakse i inovativna rješenja" na Unicefov poziv. Naime, pozitivnu praksu Grada Zadra prepoznali su i drugi te je ovo bila izvrsna prilika predstaviti model financiranja i sufinanciranja vrtića u Zadru.

Predstavnici Grada Zadra istaknuli su kako su sukladno Zakonu dječji vrtići javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljaju kao javnu službu. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebi i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarenjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prije 10 godina Grad Zadar kapacitetima svojih ustanova nije bio u mogućnosti zadovoljiti javne potrebe građana na području predškolskog odgoja i obrazovanja. Financijska potpora Grada vrtićima drugih osnivača bila je nedovoljna. Broj i kapaciteti vrtića drugih osnivača dakle, također su bili prostorno i ekonomski bez potencijala. Iznos participacije roditelja djece u vrtićima drugih osnivača bio je dvostruko viši od one koju su plaćali roditelji djece u vrtićima kojima je Grad Zadar osnivač.

Vodeći se principom kako programi predškolskog odgoja i obrazovanja trebaju biti dostupni svima pod jednakim uvjetima Grad je dodatno financijski potpomogao vrtiće drugih osnivača, osiguravajući im sredstva za plaće odgojiteljica, a od prošle pedagoške godine i za rad stručne službe, kao i određeni paušalni iznos po odgojno-obrazovnoj skupini.

Na taj način u proteklom periodu Grad je potakao osnivanje novih ustanova i širenje kapaciteta, jednak iznos participacije roditelja (koja je ove godine dodatno smanjena) u svim vrtićima bez obzira tko im je osnivač. Vrtići drugih osnivača dodatno su podigli razinu svog ukupnog pedagoškog i organizacijskog rada te pored redovitih ponudili različite posebne i alternativne odgojno-obrazovne programe.

S obzirom na cilj koji je postavilo Vijeće Europske unije da do 2020. godine ostvari stopu sudjelovanja u strukturnom učenju kod djece u dobi od 4 godine i starije od 95% u Gradu su svjesni izazova na ovom području, a koji je sublimiran i u nazivu konferencije: Vrtić za svako dijete, posebice se to odnosi na osiguravanje mjesta za djecu jaslične dobi.