Na Trgovačkom sudu u Zadru održano je ročište u povodu prijedloga za otvaranje stečajnog postupka i rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka nad tvrtkom Jadran invest d.o.o.

Odvjetnik Didiera J.A de Wittea, zastupnika tvrtke s adresom u Dominikanskoj Republici, rekao je kako je ovaj odsutan i bolestan te da nije mogao pristupiti na ročište, ali je voljan podmiriti dugove u roku od 30-40 dan pa predlaže odgoditi ročište.

Zastupnik RH, odvjetnik Ante Gluić, predložio je da se na ročište pozovu i ostali članovi uprave, Mladen i Miro Ninčević, ali je s obzirom na najavu podmirenja dugovanja suglasan sa zahtjevom za odgodu ročišta. Sljedeće će biti zakazano prema potrebi, zaključila je sutkinja Ardena Bajlo.

Zahtjev za otvaranje skraćenog stečajnog postupka, bio je pokrenut već u veljači zbog duga 2.568.088,57 kn, ali zbog tražbine Ministarstva financija nije bilo moguće provesti postupak, te su se stvorila pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka.