Udruženje obrtnika Zadar u partnerstvu sa Erste&Steiermarkische bankom i suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika (RIF) organiziralo je još dva u nizu besplatna seminara za svoje članove obrtnike.

U utorak, 12. lipnja 2018. godine u prostorijama COIN coworkinga, od 9,30 sati do 12,30 sati za članove koji obavljaju djelatnost knjigovodstvenih usluga održan je seminar na temu „Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma", na koji se odazvalo 32 sudionika. Prisutni su nakon odslušanog seminara dobili Potvrdu o prisustvovanju stručnom osposobljavanju i izobrazbi.

U nastavku navedenog seminara od 13,00 do 15,30 sati održan je seminar na temu „Praktični primjeri implementacije Opde uredbe o zaštiti podataka - GDPR", kojemu je prisustvovalo 60-ak obrtnika koji obavljaju različite djelatnosti. Sudionici su upoznati sa glavnim odredbama Opde uredbe, kao što su pravila vođenja strukturiranih skupova osobnih podataka, obrada i prijenos istih, kao i evidencija aktivnosti obrade podataka i dr.

Kvaliteti seminara značajno je pridonijela interaktivna metoda predavanja koja je omogudila uključivanje u raspravu svih sudionika.

Udruženje obrtnika Zadar ved duži niz godina organizira besplatne seminare s namjerom da svojim članovima omogudi da na što dostupniji i jednostavniji način dođu do važnih informacija vezanih uz promjene zakonskih propisa koji se odnose na obrtničko poslovanje.

Obzirom da je odaziv članova uvijek velik Udruženje obrtnika Zadar nastavit de s organizacijom ovakvih i sličnih seminara, za koje članovi iskažu interes.