Pomorska škola Zadar bit će u posjedu školskog broda «Kraljica mora» u razdoblju od 11. lipnja do 6. srpnja 2018.

U sljedeća četiri tjedna ukupno 92 učenika Škole, sa svojim nastavnicama, obavljat će praktične vježbe kroz putovanja zadarskim arhipelagom. Učenici su podijeljeni u skupine i prva skupina od 23 učenika krenula je danas na svoje prvo putovanje zadarskim arhipelagom koje će trajati do petka.

U sklopu plovidbe na Kraljici učenici po posebnom programu praktično primjenjuju sadržaje usvojene na teoretskoj nastavi u Školi s posebnom brigom o provedbi mjera sigurnosti na brodu i zaštite morskog okoliša.

Ovo je osma godina po redu u kojoj se za te namjene koristi školski brod i do sada je program za prva prava pomorska iskustva na ovaj način steklo 886 učenika i učenica Pomorske škole Zadar.