ZADAR - Preuređenje Društvenog doma Tankerske plovidbe u turistički objekt sa sobama koje će imati kategorizaciju od 4 zvjezdice, ulazi u završnu fazu.

Radi se o objektu kojeg je Tankerska plovidba dala u najam na 10 godina zadarskoj tvrtki Dell invest. Osim što ta građevina ima svoju noviju povijest, ona je izgrađena u gabaritima zida koji seže u davnu prošlost. Od veljače prošle godine tamo se odvijaju radovi za koje su investitori tražili  uvjete od konzervatora.
- Za prenamjenu građevine uz Veliki arsenal, bivši restoran Tankerske plovidbe Konzervatorski odjel je po zahtjevu stranke izdao Posebne uvjete. Oni se odnose na uređenje fasada i radove ličenja pročelja te na izmjenu bravarije u skladu sa sustavom mjera zaštite budući se radi o recentnijoj gradnji, informacija je koju smo tražili i dobili od pročelnika Igora Miletića.

Povod je bio dio kamenog zida koji je izašao iz svog ležišta i koji je podmetnut s drvetom. Oštećenja na vrhu ulaza uz Arsenal su predviđena za sanaciju i restauraciju a radi se o zatečenom stanju prije početka radova na prenamjeni, doznajamo u Konzervatorskom odjelu.

- U vezi zahtjeva za uređenjem kamenog ulaza uz Arsenal propisani su drugi uvjeti  za restauratorske radove na sanaciji oštećenja i uređenja toga sukladno pravilima struke, istaknuo je pročelnik Miletić. Od njega doznajemo kako na pilastrima (ukrasni vertikalni pravokutni plosnati stup) koji uokviruju nekadašnja vrata (koja se zidom nadovezuju na pročelje Arsenala) stoji natpis da su podignuta odlukom Senata 1777 godine. Dakle, 25 godina nakon izgradnje Arsenala čime je prostor oko Arsenala postao nedostupan. U tom prostoru se najvjerojatnije nalazila zgrada admirala luke, dragocjeni su povijesni podaci koji daju još veći značaj zaštiti tog dijela kulturne baštine Zadra. Ona se danas dijelom ispirala od nataložene sadašnjosti.