ZADAR- Prvo ovogodišnje mjerenje kakvoće mora dalo je nikad lošije rezultate na zadarskom području. Na plaži Katarelac na Pagu more je zadovoljavajuće kvalitete, što je prema podacima Zavoda za javno zdravstvo posljedjica jake kiše koja ja padala tog dana kada su oni uzimali uzorak.

Istim ispitivanjem na paškoj plaži Perilo  more je dobilo ocjenu dobar kao još na tri gradske plaže: Vitrenjak, Puntamika jug i  ispod škole u Arbanasima. Na ostalim plažama  more je izvrsne kvalitete po parametrima koje ispituju iz Zavoda za javno zdravstvo. More se i ove sezone  ispituje na 95 plaža. Rezultati drugog ispitivanja koje se provodilo krajem svibnja još nisu uneseni. Sezona kupanja je počela početkom svibnja.