ZADAR- God iz gay, natpis je na fasadi crkve sv. Josipa na Plovaniji za koji smo dobili dojavu građana.

Teško je špekulirati što je nagnalo autora ovakve poruke i devastacije prostora od koje nisu izuzeti ni sakralni objekti. S jedne strana radi se o kovanici raširenoj putem Interneta a na drugoj je moguće da se radi o reakciji na aktualne konotacije Istanbulske konvencije.

Putokaz za sociologe i politologe koji ne treba ignorirati, osobito u Zadru  u kojem je jak utjecaj Crkve.