Divna Peraić, nekadašnja kandidatkinja za načelnicu Polače i ravnateljicu Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, podniejla je tužbu protiv Centra za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov, jer nisu prihvatili njenu kandidaturu za ravnateljicu ove ustanove, već su na natječaju izabrali dotadašnju v. d. ravnateljicu Barbaru Čirjak.

Peraić je u tužbi navela kako je Upravno vijeće donijelo odluku iako je Čirjak bila zaposlena na radnom mjestu defektologa za koje nema adekvatno znanje te kao ravnateljica ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju. Navela je i kako je Upravno vijeće tuženika nezakonito sastavljeno jer predstavnici osnivača u upravnom vijeću tuženika ne ispunjavaju uvjete propisane odredbom čl. 150. Zakona o socijalnoj skrbi.

- Izabrana ravnateljica ispunila je uvjete koji su u tom natječaju navedeni - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti i najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi itd. Nije sporno da je izabrana ravnateljica profesor filozofije i sociologije te da je U Centru po više sklopljenih ugovora o radu radila više od 5 godina, obavljajući poslove defektologa-odgajatelja i defektologa-rehabilitatora. I filozofija i sociologija su u jednom svom dijelu odgojno-obrazovne, pa ona ispunjava uvjete natječaja, procijenio je sudac Tomislav Bago.

Tužiteljica je sama navela da je izabrana ravnateljica formalno ispunjavala uvjete glede propisanog radnog staža, ali da je sporno pitanje je li izabrana ravnateljica, kao profesorica filozofije i sociologije, mogla uopće biti izabrana na radno mjesto defektologa, no sud za ovaj slučaj nije smatrao potrebnim ulaziti u tu okolnost.