U radnom posjetu Gradu Ninu boravio je ministar Goran Marić. Na sastanku je potpisan Ugovor kojim Republika Hrvatska daruje Gradu Ninu nekretnine u k.o. Nin-Zaton i k.o. Ninski Stanovi u svrhu izgradnje infrastrukturnog objekta - ceste, ukupne dužine cca 2,3 km za koju je ishođena građevinska dozvole a postupak nabave za izbor izvođača radova je u tijeku. Vrijednost darovanih nekretnina iznosi 851.000 kuna.

Projekt izgradnje ceste nominiran je prema EU fondovima - Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske (Mjera 07), iz kojih su Gradu Ninu odobrena sredstva u iznosu od 6.858.124,05 kuna. Cesta povezuje gospodarsku zonu „Prvi Brig" i još nekoliko privrednih subjekata i poljoprivrednih gospodarstava s državnom cestom D-306, a spaja se s naseljem Ninski Stanovi, čime bi se rasteretila prometna gužva koja se u ljetnim mjesecima stvara u Ninskim Stanovima.

Na sastanku se razgovaralo i o drugim temama: kako vojarnu Šepurine privesti turističkoj namjeni predviđenoj prostornim planom i riješiti dijelom neriješene imovinsko-pravne odnose koji se u prvom redu odnose na podnesene zahtjeve za povrat imovine Razgovaralo se i o ninskoj Ciglani, koja se po prostornom planu nalazi u turističkoj zoni, te o gospodarskoj zoni „Mirila" u Ninu.