ZADAR - Na državnim cestama, staro je pravilo, radovi se mogu odvijati do 15. lipnja. Pa iako turistička sezona odavno ne počinje tog datuma, on je krajnji rok do kada se mora završiti jedna jedina kolnička traka Obale kralja Tomislava. U gradskoj upravi se nadaju kako bi to moglo biti koji dan ranije. Građani ne vide da se na gradilištu ikome žuri.

Istodobno se uz bedeme popločava nogostup i to bračkim kamenom što će biti viši standard javnog prostora u povijesnoj jezgri Grada. Uklonjeni su betonski nogostupi koji su već godinama pretvoreni u parkiralište i to prve zone. Na kamenom nogostupu, uz bedeme koji su pod zaštitom UNESCO-a, više se neće smjeti parkirati. Da bi to bilo sigurno, konzervatori traže da se postave kameni valjci, doznajemo u gradskoj upravi.

To je zapravo jedini način zaštite tog prostora i pješaka što je vidljivo iz sadašnjeg stanja. Na nogostupima, koji su očito manjih dimenzija nego prije, ali su još uvijek gradilišni prostor, odvija se ilegalno i opasno parkiranje. Policija ili prometni redari to ne sprječavaju a kamoli da kažnjavaju. Jer to, valjda, nije u njihovoj nadležnosti (ako je tamo još uvijek gradilište), bez obzira što je ugrožena sigurnost prometa Liburnskom obalom.