ZADAR- Sveučilište u Zadru danas je objavilo natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za koje traže diplomiranog geografa.

Natječaj  je otvoren do 26 svibnja. Formalan uvjet je magistar geografije a  razlog angažiranja takvog kadra na Sveučilištu je osposobljavanje za napredno korištenje geoprostornih tehnologija.