U tijeku su postupci izrade idejnog projekta te predstudije izvedivosti prenamjene vojarne Lučina na Molatu u prostorije koje bi koristilo Sveučilište u Zadru. 

Riječ je o aktivnostima u sklopu projekta „Arhipelogos" kojim se želi dislocirati dio obrazovnih aktivnosti u otočni prostor s ciljem revitalizacije otoka i diverzifikacije sveučilišnog programa. Priprema se sva dokumentacija potrebna da bi Sveučilište u suradnji s Gradom pristupilo realizaciji prve faze projekta rekonstrukcije bivše vojarne uz obalu Molata, za koju je od države zatraženo pravo na korištenje. 

Gradonačelnik Branko Dukić potpisao je zaključak o odabiru dvije zadarske tvrtke - Navigator za idejni projekt te Hart Perović za studiju izvedivosti. Ukupni trošak, koji se financira iz gradskog proračuna, iznosi 117 tisuća kuna (bez PDV-a). Kad bi sve prošlo prema očekivanom rasporedu projekta, rekonstrukcija i opremanje zgrade bili bi završeni krajem 2020. godine.