Zadarska bolnica danas je oglasila 10 radnih mjesta za stalno i jedno za logopeda koji će se godinu dana stručno osposobljavati - bez zasnivanja radnog odnosa.

Danas je objavljen natječaj za 5 medicinska sestra kao i jednog prvostupnika ili prvostupnice sestrinstva. Traži se fizioterapeutski tehničar a posao na neodređeno može dobiti magistar logopedije. U bolnici trebaju zaposliti vodoinstalatera te jednog električara.

Prijave za sve poslove predaju se u roku od osam dana. Zadarska bolnica je ustanova s najviše zaposlenih u Zadarskoj županiji. Broj radnih mjesta u očekivanju nove sistematizacije sigurno će se povećati i otvaranjem Poliklinike koja će prostorno i kadrovski proširiti kapacitete.