Općinski sud u Zadru raspisao je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme tri administrativna referenta, odnosno sudska zapisničara. 

Uvjeti za prijavu kandidata su srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili druge odgovarajuće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit te odlično poznavanje strojopisa (brzina i točnost u prijepisu i diktatu).

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada. Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca, a rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, 11. svibnja.