Plava čistka 2018. u Vlašićima je uspješno odrađena. U eko akciji ​cišćenja uvale Vlašića na otoku Pagu​ sudjelovalo je 30 članovi i volonteria udruga eRIpio Rijeka, Crveni križ Pag, Volim Vlašići​, te mještana.​
U akciji su iz podmorja uvale Vlašića prikupljeni razni plaštični i metalni predmeti, aut​o​mobilske gume, boce, vrećice, zaostali ribolovni alat, mreže, vrše​ te​nasukana pedalina.
Uređena je i očišćena plaža, pokošen prilaz plaži te posađeno cvijeće.

Zahvaljuj​e​mo svim​a na sudjelovanju u akciji​​, pokrovitelju​:​Turističkoj zajednici grada Paga, sponzorima akcije: Sonik​u​, Vin​im​a otoka Paga, Restoran​u​ Pansion​u​ Dupin.

Vidimo se dogodine u isto vrijeme na istom mjestu, poručili su organizatori.