ZADAR - Zadarska bolnica smanjila je svoj ukupni manjak sa 77 na 75 milijuna kuna ali je i ostvarila višak prihoda od 2.7 milijuna kuna.
U financijskom izvještaju taj se višak tumači tako što im je ostalo do uplate Države na račun sanacije u iznosu od 16.3 milijuna kuna.

Na ovotjednom kolegiju župana, izvještaj je podnio zamjenik ravnatelja Bolnice dr. Edi Karuc. Za podatak da je lani bilo 34 milijuna kuna više bolničkih troškova nego što je ugovoreno mjesečnim limitom HZZO-a, Karuc je kazao da je više od 90 posto tih troškova izdano za ljude koji žive izvan Zadarske županije. - To pokazuje da i oni prepoznaju rad i kvalitetu naše bolnice, zaključio je zamjenik ravnatelja zadarske bolnice. U izvještaju se, međutim, navodi da je to zbog korištenja skupih lijekova u liječenju pacijenata odakle oni god bili. I to za 6 milijuna kuna više nego što je bilo godinu dana ranije.
Dotacije HZZO zajedno s dopunskim osiguranjem od 29 milijuna kuna, glavni su prihod bolnice koja je lani dobila 42 milijuna kuna i od Ministarstva zdravlja. Bolnica koja može zaraditi i od pružanja usluga drugima pa je tako za sistematske preglede inkasirano nešto više od dva milijuna kuna, dok je 2.4 milijuna kuna stiglo iz BIH-a. Zdravstveno osiguranje tamošnjih građana pokrilo je kardiološku uslugu budući da je zadarska bolnica postala referentni centar za aritmije zahvaljujući reputaciji dr. Ante Anića.
Bolnica je imala povećane rashode čak 12 posto više nego u 2016. godine. S jedne strane su povećane plaće zaposlenih jer je to Vlada odlučila a na drugoj strani su isplaćene razlike za jubilarne nagrade iz 2013. godine pod sudskoj presudi u iznosu od 643 tisuća kuna. A po izgubljenim parnicama za fizičke osobe, Bolnica je isplatila naknadu štete od 647 tisuća kuna, što se tretira kao izvanredni rashod. Neslužbeno se doznaje da se radi o odšteti za radni spor ali i za izgubljeni ljudski život.

Kako će bolnica rasporediti višak novaca?
.
Neutrošena donacija Grada Zadra od 200 tisuća kuna namijenjena je Odjelu za ginekologiju, 120 tisuća kuna je Odjel pedijatrije, 538 tisuća kuna uplatit će se za aparat za zračenje na račun koji je otvoren pri bolnice, dok je 698 tisuća kuna namijenjeno sanaciji štete od poplave.