Nije mala stvar - na zadarskom sveučilištu priprema se doktorat na katalonskom jeziku.

U utorak 8. svibnja 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru, Artur Garcia Fuster  javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, doc. dr. sc. Ivana Lončar i akademik Tonko Maroević, znanstveni savjetnik emeritus. Javna obrana održat će se na katalonskom jeziku.