ZADAR - Nedavno imenovano Upravno vijeće u kojem je Antu Babića zamijenila  Tina Jurjako a nova je članica i Danijela Budimir, raspisao je natječja za ravnateljsko mjesto Dječjih vrtića Sunce na kojem je od 2006. godine Ana Dunatov.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja predškolske djece ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, te ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine. Natječaj je objavljen u četvrtak, 3. svibnja, a rok za prijavu je od 4. do 18. svibnja.

Intervju s kandidatima zakazan je 24. svibnja u Upravi Dječjeg vrtića „Sunce".