ZADAR- Pročelnik Odjela za gospodarenje gradskom imovinom Tomislav Korona objavio je natječaj za višeg savjetnik za poslove gospodarenja zemljištem koje nije predviđeno planom prijema u službu Grada Zadra.

U tom odjelu zaposleno je 11 službenika, a za najnovije stalno radno mjesto traži se diploma prava i četiri godine radnog iskustva.
Za razliku od tog, novo radno mjesto savjetnik za naplatu poreza i potraživanja u Odjelu za financije, predviđeno je u planu zapošljavanja kojeg je donio Gradonačelnik Zadra za 2018. godinu. I za to stalno radno mjesto traži se diploma pravnika te radno iskustvo od tri godine. U Odjeku za financije do sada je bilo 25 zaposlenika. S ovim mjestom, ove je godine popunjeno mjesto voditelja Odsjeka za financije i proračun na kojem je bio i sadašnji pročelnik Ivan Mijolović.
Prema službenom planu zapošljavanja u gradskoj upravi, brojka od 171 zaposlenih na neodređeno vrijeme ove će se godine povećati, za 7, odnosno za još osam radnih mjesto što uključuje budućeg višeg stručnog suradnika za zemljišta u vlasništvu Grada Zadra.
Natječaji su objavljeni 25. travnja u Narodnim novinama, jučer stavljeni na stranicu Grada Zadra a rok za prijavu je osam dana - navalite pravnici.