Iz gradske uprave javljaju kako ipak još nije gotova akcija čišćenja šuma Musapstan i Kožino. Naime, nakon što su u ponedjeljak na svojoj web stranici objavili kako su šume spremne za posjetitelje, situacija na terenu prikazivala je sasvim drugačije stanje

- Tijekom pet dana čišćenja očišćeni su glavni putovi te je prikupljeno ukupno 55,84 tone glomaznog i miješanog komunalnog otpada. Budući da se radi o velikoj površini šuma, djelatnici Čistoće i danas su bili na terenu, a akcija čišćenja naših šuma nastaviti će se i sljedećih dana, poručuju iz Grada koji akciju provodi u suradnji s gradskim tvrtkama Šumarija Zadar, Čistoća i Vodovod.

S obzirom da je riječ o šumama iznimne prirodne vrijednosti, još jednom apeliraju na građane da otpad ne odbacuju na mjesta koja za to nisu predviđena te naglašavaju da ga mogu besplatno odložiti u reciklažnim dvorištima Gaženica i Diklo te u mobilnom reciklažnom dvorištu, a da nesavjesne građane prijave nadležnim tijelima.

Informacije o kontaktu i načinu na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada postavljene su na mrežnoj stranici Grada Zadra i mrežnoj stranici o gospodarenju otpadom www.zatostovolimzadar.hr. Radi provedbe nadzora nad divljim odlagalištima uspostavljena je Evidencija lokacija onečišćenih otpadom na području Grada Zadra koja se kontinuirano ažurira podacima prilikom pojave novih lokacija, po dojavi od strane građana ili uočavanjem tijekom redovitih nadzora komunalnog redarstva.