ZADAR - Iz Odjela za EU fondove jučer su objavili prethodno savjetovanje za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Providurove palače čije se trajanje planira 14 mjeseci.- Natječaj za izvođača radova, nakon što prođe svu proceduru, očekuje se krajem svibnja, najavio je pomoćnik pročelnika Ante Ćurković.

Vrijednost radova procijenjena je na 28 361 000 bez PDV-a na osnovu troškovnika kojeg su izradili u arhitekti Iva Letilović i Igor Pedišić iz Foruma. Oni su izradili projektnu dokumentaciju za izmjenu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Providurove palače, kako bi se ta faza EU projekta Zadar baštini prilagodila novcima koje je Grad Zadar dobio iz EU fonda. Arhitekti su posao ugovorili za milijun kuna i privode ga kraju.


Nakon obnove Kneževe palače, Providurova koja će se obnavljati do ulaza u Medulićevu 2., bit će najveći kapitali projekt u Zadru. Prije nego se izabere izvođač radova, ovih dana će biti ugovoren stručni nadzor kojeg je obavljati zagrebački Investinženjering u kojem je direktor Zadranin Damir Stipanov.
Za razliku od izbora izvođača radova na Kneževoj palači, kojim se tražila najniža cijena, natječaj za Providurovu palaču dobit će onaj tko bude imao ekonomski najpovoljniju ponudu.