ZADAR- Grad Zadar objavio je natječaj za tri koncesije za dimnjačare koji bi taj posao radili iduće četiri godine. Radi se o koncesijskim područjima 1, 2 i 8. Za jedno koncesijsko područje godišnja naknada je 10 tisuća kuna, a koncesiju će dobiti onaj tko ponudi više. Ukupna vrijednost koncesije za sva tri područja iznosi 600 tisuća kuna, izračunali su u komunalnom odjelu. Stoga se traži bjanko zadužnica od 200 tisuća kuna, bez koje nema sklapanja ugovora. Prije 4 godina, kada su iz Grada Zadra objavili natječaj za dimnjačarsku koncesiju, trebali su dati jamstvo na pola milijuna kuna. Kada su iz gradske uprave uvidjeli da je to nemoguć uvjet, premda je sadašnji dogradonačelnik Ante Babić tvrdio kako zadužnica u slučaju štete nikada nije aktivirana, spustili su taj iznos na realan.