Grad Zadar širi mrežu ambulanti primarne zdravstvene zaštite u svojim mjesnim odborima.Nakon onih na Dračevcu i u Gaženici, u petak je otvorena ambulanta opće prakse na Smiljevcu, u ulici Antuna Barca. 

Ustanova za zdravstvenu skrb Kožar uredila je prostor za ordinaciju opće/obiteljske medicine, koja je i prije početka rada imala preko 1000 upisanih pacijenata, što govori da je ovom kvartu takva ordinacija bila uistinu potrebna. 

Gradonačelnik Branko Dukić istaknuo je kako je donošenjem Odluke kojom su utvrđeni prioriteti za disperziju ordinacija opće i obiteljske medicine po određenim mjesnima odborima osigurano da organizacija mreže ambulanti prati potrebe stanovnika grada.

Dr. Zlatko Kožar posebno je zahvalio Gradu i pročelnici za mjesnu samoupravu Dolores Grdović Kalmeta na potpori i razumijevanju za potrebe stanovništva tog kvarta, ali i pomoći u osiguranju uvjeta da se ordinacija otvori.