U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisan je Dodatak Ugovoru o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje Centra Mocire kojeg su u tom ministarstvu preimenovali u  Dječji centar „Voštarnica"  a da ih nitko iz gradskih struktura nije spriječio.  Ugovor su potpisali ministrica demografije Nada Murganić, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak i gradonačelnik Branko Dukić. Procijenjena vrijednost završetka objekta je 16,6 milijuna kuna plus PDV. Tome još treba pridodati troškove opremanja svakog pojedinog dijela Centra, objavljeno je na stranici Grada Zadra je objavljeno.

  Nakon što je izrađen snimak izvedenoga stanja Centra za odgoj i obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama Mocire, na osnovu kojega će se ići u postupak ishođenja rješenja izvedenog stanja, na osnovu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, pristupilo se pripremi i izradi projekta za ishođenje građevinske, a u konačnici i uporabne dozvole. Sukladno tome se pristupilo izradi troškovnika za dovršetak cjelokupnog projekta.

Cilj je započeti s radovima na dovršetku Centra Mocire u rujnu 2018. godine, dovršiti radove u srpnju 2019., potom pristupiti opremanju objekta te ga staviti u funkciju u rujnu 2019. godine. Obzirom na protok vremena bilo je potrebno uskladiti projekt s novim standardima za sve tri ustanove kako bi se moglo doći do uporabne dozvole. Nakon što su usklađeni svi zahtjevi sva tri dionika ovoga projekta uslijedilo je potpisivanje IV. Dodatka Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje Centra Mocire.