ZADAR- I dok ministar zdravstva Milan Kujundžić još nje jasno rekao što će biti s koncesioniranjem primarne zaštite, Zadarska županija donijela je plan za 2018. godinu do kraja koje neće biti nikakve revolucije u organizaciji te zdravstvene zaštite.

Zadarska županija planira ove godine dati tri koncesije na javnu zdravstvenu službu.
Jedna će biti za obavljanje djelatnosti obiteljske medicine na području Grada Zadra, Grada Biograda na Moru i Općine Pakoštane.
Iz mreže od 23 nepopunjena mjesta za koncesiju, vidljivo je kako je ostalo najviše mjesta za koncesioniranje ambulanta dentalne medicine - čak 10 na području cijele županije, četiri obiteljske medicine te četiri pedijatrijske ambulante. Deficit pedijatara kronična je pojava u cijeloj Hrvatskoj. Krajem ove godine prestaju dva ugovora o koncesiji jer liječnici obiteljske medicine odlaze u mirovinu s navršenih 65 godina života i 20 godina staža (?), navodi se u planu koncesija službeno objavljenog iz Zadarske županije.

Koncesija se daje na rok od 10 godina a godišnja naknada iznosi najmanje 2.988 a najviše 15 tisuća kuna.