U povodu obilježavanja Dana planete Zemlje 22. travnja, Grad Zadar će u suradnji s Hrvatskim šumama-Šumarijom Zadar i Čistoćom d.o.o. u tjednu koji prethodi predmetnom danu, provesti akciju uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumama na predjelu Dikla, Kožina i Crnog te u šumi Musapstan.

Ovom akcijom se građanima želi odaslati poruka o potrebi razvoja svijesti o važnosti očuvanja okoliša i prirode našega grada ali i cijele planete Zemlje. Posebno se želi upozoriti na negativan učinak nepropisnog odbacivanja otpada na mjesta koja za to nisu predviđena.

Također se obavještavaju građani da svoj otpad mogu BESPLATNO odložiti u reciklažnim dvorištima Gaženica i Diklo te u mobilnom reciklažnom dvorištu za kojeg se raspored može pronaći na Internet stranicama Čistoće d.o.o.