ZADAR - Turistička zajednica Grada Zadra planira i ove godine potrošiti tri milijuna kuna za kulturno - zabavne menifestacije. Sto tisuća kuna više nego lani.
Možemo samo pretpostaviti kako se tim iznosom financira Open air u Jazinama i još po koji ljetni koncert ili nastup.
Na koga i što će se potrošiti tri milijuna kuna, pitanje je na koje javnost ne može dobiti odgovor jer je TZ Grada zatvorila rad skupštine i Vijeća TZ za javnost. Za rad skupštine, Vijeća i nadzora TZ i ove godine planira se potrošiti 240 tisuća kuna iz proračuna za 2018. godinu, planiranog na  iznos od 12 830 000 kuna. Od toga 2.9 milijuna kuna ide na plaće zaposlenika i troškove ureda kojeg vodi direktor Ante Radas.

Povećanje boravišne pristojbe odrazit će se s povećanjem od 10 posto, što će značiti da će TZ Grada imati „zaradu" od 6.6 milijuna od boravišne pristojbe. Iz TZ Grada od boravišne pristojbe transferirat će se 1.9 milijuna od boravišne pristojbe na račun Grada Zadra.

Iako je veliki broj gostiju koji stižu niskotarifnim kompanijama, za oglašavanje, TZ Grada planira svega 750 tisuća kuna. Manje nego li Županija TZ Grada koja i ove godine uplaćuje milijun kuna.  Zato će TZ Grada uložiti 600 tisuća kuna u online kampanju. I to po prvi put imat će  pristup značajnijem marketinškom oglašavanju i brendiranju destinacije putem modela udruženog oglašavanja opće ponude destinacije s posebnim naglaskom na on line kampanju na pet stranih tržiša, ističe se pod tim iznosom. Za sudjelovanje na turističkim sajmovima namijenjeno je tek 100 tisuća kuna, dok je 50 tisuća kuna planirano za odnose s javnošću - suradnja s novinarima (čitaj honorar).

Turistička zajednica Grada Zadra namijenila je 525 tisuća kuna za „poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u u suradnji s mjesnim odborima. "Oni kontinuirano rade na uređenosti turističkih zona i turističkih mjesta podizanjem kvalitete turističkih i drugih
komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog turističkog okružja", navodi se u programu rada i financijskom planu za ovu godinu kojeg je, ne znamo kada, usvojila skupština. Materijal je objavljen 15. ožujka na web stranici TZ Grada Zadra. Sezona je počela, a na području samog grada, teško se mogu vidjeti ikakve komunalne promjene a kamoli održavanje prostora oko mjesta najveće posjećenosti turista: Morske orgulje i foruma sa sv Donatom.