Zadarska županija isplatila je nekadašnjoj zaposlenici Vesni Sabolić ukupno 282.523 kuna na ime naknade neimovinske štete, razlike plaće i pripadajuće zakonske zatezne kamate, odgovorila je pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Bibijana Baričević na upit što ga je na prošloj sjednici Županijske skupštine postavio vijećnik MODES-a Rudolf Dvorski, ne navodeći ime zaposlenice. Zadarska županija, ističe se, poduzela je sve pravne radnje u svezi podnošenja izvanrednog pravnog lijeka koji joj stoji na raspolaganju protiv pravomoćne sudske presude.

Sabolić je županiju tužila zbog toga što je u vrijeme kada je bila neopravdano premještena na niže rangirano radno mjesto. Dvorski je na sjednici pitao je li županija poduzela sve mjere da do isplate ne dođe, ili je "to cijena glasa jedne vijećnice".

- Radi se o osobi koja je nekad bila naravno lijevo, danas je desno, sutra će biti tamo gdje treba, a naravno bit će jedna od najvećih HDZ-ovaca ovdje i branit će sve što HDZ zastupa i sve ono što je diskutabilno ili nije, ustvrdio je tada Dvorski.