Zbog dugovanja većih od 17 milijuna kuna u trajanju dužem od 120 dana, Financijska agencija donijela je jučer prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka nad tvrtkom Vigens d.o.o.

"Na temelju članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona, Financijska agencija podnosi nadležnom trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka za dužnika VIGENS d.o.o., 0113: 11059217210 sa sjedištem u Put Sv. Bartula 37, 23231 Kožino. Na dan 28. 3. 2018 dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 17.163.404,85 kuna u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencije za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja prijedloga za pokretanje stečajnoga postupka dužnik ima 19 zaposlenih", navodi se u objavi Trgovačkog suda.

Riječ je o poznatoj farmi krava u Kožinu, sljednici Farme krava Bokanjac, koju je u stečaju, za iznos od 2 milijuna i 160 tisuća njemačkih maraka, prije 17 godina kupila Elvira Sterle. Posao s mljekarstvom i uzgojem stoke u Hrvatskoj je u krizi već godinama, zbog čega je država u više navrata intervenirala poticajima. Vigens je tako samo u prošloj godini dobio državni poticaj od 6,6 milijuna kuna, no to ipak nije bilo dovoljno za pokrivanje očito značajno većeg duga.

U međuvremenu je Sterle, gradska vijećnica i predsjednica Udruge velikih mliječnih farmi "Mliko", osnovala nekoliko drugih tvrtki, a preko jedne od njih, Vigens Invest d.o.o. dobila je koncesiju na veliko državno zemljište u Lici. Na tvrdnje tamošnjih malih stočara kako se na zemljište površine tri hektara upisuje fiktivna firma koja nema niti jednog grla stoke, zaposlenika niti veze s poljoprivredom, Sterle je odgovorila kako na tom prostoru stvara uvjete za proširivanje svoje proizvodnje, kako bi stokom iz Vigensa mogla doći na tu površinu.