Županijska lučka uprava Zadar organizirala je i financirala izvlačenje dviju brodskih olupina u mjesnoj luci u Kukljici.

Olupine privatnih brodova godinama su o težavale korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa.

Radove, koji su izvedeni u sklopu redovitog čišćenja morskog dna u lukama i lučicama, izveo je obrt Baričević opremljen kamionom s dizalicom. Županijska lučka uprava skrbi o vezovima i održavanju te obnavljanju, dogradnji i uređenju luka i lučica na cijelom području Zadarske županije.