Župan Božidar Longin u nedjelju će u Kini na gospodarskom forumu BOAO for Asia potpisati Pismo namjere o uspostavljanju prijateljskih odnosa između provincije Hainan iz NR Kine i Zadarske županije. Odluku o potpisivanju ovog sporazuma donijet će Županijska skupština na sjednici u četvrtak, 5. travnja. Statutom Zadarske županije određeno je, naime, da Županijska skupština može donijeti odluku o uspostavljanju prijateljskih odnosa i sklapanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave drugih država, a u ime Županije potpisuje ga župan.

- U želji za jačanjem prijateljskih odnosa uspostavom međuregionalne suradnje između dviju zemalja na temelju ravnopravnosti i uzajamne dobrobiti, s ciljem unaprjeđenja uzajamnog poznavanja načina života, povijesti i kulture svojih naroda, a posebno u obostranom povećanju gospodarsko-trgovinske razmjene te kulturnom razvoju regija, navodi se u prijedlogu odluke.

Hainan je najmanja i najjužnija provincija NR Kine, a ujedno i najveći kineski otok u Južnom kineskom moru, najveća posebna ekonomska zona u zemlji. Provincija Hainan ima površinu od 33.920 km2 na kojoj živi 8,18 milijuna ljudi a od 1988. godine izdvojen je u zasebnu provinciju i proglašen specijalnom ekonomskom zonom. Glavni grad Hainana je Haikou. Sve do nedavno, Hainan je bio jedna od najsiromašnijih kineskih provincija i mjesto egzila. Nalazi se blizu Vijetnama pa ima važno geopolitičko značenje. Gospodarstvo Hainana zasniva se na poljoprivredi, turizmu i industriji, koja je još u razvoju i uglavnom se bavi preradom prirodnih resursa otoka.

"Provincija Hainan u Narodnoj Republici Kini i Zadarska županija u Republici Hrvatskoj, u skladu s načelima Zajedničke kinesko-hrvatske deklaracije, u cilju daljnjeg jačanja i razvijanja prijateljstva, suradnje obiju strana te promicanja međusobnog razumijevanja između naroda Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine, kroz prijateljska savjetovanja ostvarile su namjeru uspostavljanja prijateljskih odnosa dviju županija.

Uzajamnim pristankom, koji se temelji na ravnopravnoj međusobnoj koristi, zajednički će unaprjeđivati i promovirati prijateljske odnose i ekonomiju, trgovinske odnosno komercijalne odnose, te aktivno provoditi razmjene i suradnju na području turizma, razvoju luka, razmjene ljudi i kulturnih aktivnosti u društvu.

Ovo pismo namjere sastavljeno je u dva istovjetna primjerka, na kineskom i hrvatskom jeziku. Oba primjerka su vjerodostojna te stupaju na snagu danom potpisivanja Pisma namjere", stoji u tekstu, a kako izgleda sporazum napisan kineskim pismom.