ZADAR- U utorak je zakazana rasprava na javno izlaganje izmjena i dopuna dva važna urbanistička plana - Trajektnog terminala i industrijske zone Gaženica.

Za Grad Zadar izmjene oba plana izradili su urbanisti iz D&Z. Za izmjene UPU Gaženica, uz Gradsko vijeće Zadra složila se i općina Bibinje gdje će također biti izlaganje. Plan industrijske zone Gaženica u kojoj je od industrije ostala tek aktivno skladište goriva, određuje budućnost jednog ogromnog industrijsko - lučkog prostora. Obuhvat tog plana je 180 hektara, od čega je trećina lučki akvatorij. Njim se određuje nova namjena, tako što bi prostor između Jadranske magistrale i željezničke pruge bio za reprezentativne sadržaje koji su u funkciji osnovne namjene cijelog područja Gaženice (mali čisti proizvodni pogoni, skladišta, trgovine, uslužne djelatnosti, poslovni sadržaji, hotel, motel i slično). U prostoru ispod pruge koji je funkciji same luke, zadržat će se postojeći spremnici goriva i kemikalija.
Spremnici uz samu obalu, koji se dugo ne koriste, treba ukloniti. Formiranje obalnog područja u akvatoriju Gaženice najzahtjevniji zahvat u ovom prostoru., ističe se u prijedlogu izmjena UPU. To se odnosi na formiranje višenamjenskog terminala čija je dinamika realizacije koncipirana u tri faze. Planom se mora osigurati nesmetani razvoj terminala tekućih goriva na dijelu planiranog područja budućeg platoa višenamjenskog terminala, navode planeri Gaženice koja se povezuje preko četverotračne ceste Kalmetine na UPU Trajektni terminal.

U kontaktnoj zoni izmjene UPU industrijske zone Gaženica, izrađivači plana uvažavaju potrebu izmještanja trase željezničke pruge kroz Bibinje, što je po njima, od presudnog značenja.

Izmjenama UPU-a Trajektni terminal usklađuju se prometne promjene nastale izgradnjom spojne ceste Zadar 2- Zadar. Gradsko vijeće je prije godinu dana donijelo odluku da se ide izmjene i dopune tog plana koji je na snazi od 2000. godine. Kakve se izmjene planiraju, doznat će se na javnoj raspravi koja je za Gaženicu u 10, a za Trajektni terminal u 11 sati.