Iza "zatvorenih vrata" hotela Bastion danas je održana sjednica Izborne skupštine Turističke zajednice Grada Zadra. Sjednicom je predsjedao gradonačelnik Branko Dukić kao predsjednik gradske Turističke zajednice, a o ishodu TZ je izvijestio priopćenjem za medije bez fotografija sa sjednice.

Prema usvojenom Dnevnom redu članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izvješće o radu Turističkog vijeća TZG Zadra za 2017. godinu, Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora te Izvršenje Programa rada s financijskim izvješćem za 2017. godinu. Od ukupno 21 člana Skupštine TZG Zadra, sjednici je nazočilo njih 18 te su usvojili gore navedene izvještaje i izabrali nove članove tijela Zajednice za novo četverogodišnje razdoblje 2018. - 2022.

Iz Izvršenja Programa rada i Financijskog izvješća TZG Zadra za 2017. godinu proizlazi da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 12.443.809,48 kn, od čega je 6.430.117,83 kn prikupljeno od boravišne pristojbe, a 2.996.514,79 kn od turističke članarine. Ostali prihodi odnose se na prihode iz proračuna Grada, prihode od drugih aktivnosti, ostale nespomenute prihode te prenesene prihode iz prethodne godine.

Na sjednici Izborne skupštine TZG Zadra izabrani su novi članovi Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora te predstavnici u Skupštinu Turističke zajednice Zadarske županije na razdoblje od četiri godine. 

Novoizabrani članovi Skupštine TZ grada Zadra: Dubravko Burić - Spar Hrvatska d.o.o., Marin Dvornik - Hrvatska pošta d.d., Jelka Milošević - BETA d.o.o., Marijana Prtenjača - Ilirija d.o.o., Tihomir Ivanov - Jadrolinija, Želimir Medur - Jadrolinija, Nada Baranović - privatni iznajmljivač, Ivanka Kovač - privatni iznajmljivač, Zvjezdana Stanišić - privatni iznajmljivač, Dario Ćoza - Crodux derivati dva d.o.o., Hrvoje Anić - Intermod d.o.o.- hotel Pinija, Josip Klišmanić - Zračna luka Zadar d.o.o., Hrvoje Šestan - Hoteli Zadar d.d., Iva Šop - Reful Yachting d.o.o., Anđelka Fluka - Zagrebačka banka d.d., Toni Šimac - Borik d.o.o., Marin Kirin - Borik d.d., Georg Unterkircher - Punta Skala d.o.o., Goran Sremec - Punta Skala d.o.o., Tomislav Fain - Terra Travel d.o.o.

Novoizabrani članovi Turističkog vijeća TZ grada Zadra su Mladenka Štura, Jasna Čurković, Hrvoje Anić kao predstavnici hotelijera, Mario Božulić kao predstavnik trgovaca, Tomislav Fain kao predstavnik putničkih agencija, Slobodan Erslan za predstavnika prometne djelatnosti, Dubravko Milin koji će predstavljati ugostitelje te Renato Švorinić kao predstavnik iz kulture. 

U Nadzorni odbor TZ grada Zadra izabrani su Darko Kasap i Boris Budan, a trećeg člana izabrat će Turistička zajednica Zadarske županije. U Skupštinu županijske Turističke zajednice izabrani su Tomislav Fain i Jasna Čurković, dok je Ivica Katić izabran kao treći član ispred Grada.