ZADAR- Grad Zadar danas je objavio natječaj za izgradnju tržnice uz Put Bokanjca na Meladi za 490 tisuća kuna bez PDV-a. Do tog iznosa se došlo na osnovu troškovnika projektanta Željka Predovana, a što će reći potencijalni izvođači radova znat će se 3. travnja, kada završava natječaj.

Prema tom projektu tržnica na Meladi imat će sve potrebne standarde - javnu rasvjetu, vodu, odvodnju, javni WC, bit će popločana, ali imat će i zelenila. Tržnica će je opremiti s natkrivenim štandovima. Odabrani izvođač posao će morati završiti u roku od 120 radnih dana.

- Vodilo se računa i o sigurnosti pješaka, ali i o potrebama MO Maslina, kojem je namijenjena ta kvartovska tržnica, doznali smo od pročelnika Darka Kasapa. Uz štandove će biti mali trg za potrebe MO Maslina.

Nova tržnica uredit će se uz ulicu Put Bokanjca na gradskom terenu, prije Vile Fresti, površine od oko 800 kvadrata. To je namjenska lokacija za razliku od one prijašnje na kojoj je improvizirana kvartovska pijaca. Zbog radova na raskrižju Ulice Benka Benkovića s Putem Bokanjca ta je tržnica zatvorena i premještena na parkiralište obližnje stambene zgrade.