Dana 20. ožujka 2018. godine Odbor za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije održao je sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi za dodjelu javnih priznanja. Na sjednici Odbor je većinom glasova predložio dodijeliti nagrade kako slijedi:

- Nagrade za životno djelo:

1. Tomislav Ivčić (postumno)
2. dr. Martin Mikecin

- Godišnje nagrade Zadarske županije:

1. 93. zrakoplovna baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, područje zaštite i spašavanja i humanitarnog rada
2. Željko Baradić, područje gospodarstva i zaštita okoliša
3. Radoslav Bobanović, područje gospodarstva i zaštite okoliša
4. Matea Čerina, područje športa
5. Borut Gatara, područje športa, tjelesna kultura, turizam
6. Malonogometni klub FUTSAL „SUPER CHICKS", područje športa
7. Luka Modrić, područje športa
8. Dragan Troskot, područje zaštite i spašavanja i humanitarnog rada
9. Vatrogasna zajednica Zadarske županije, područje zaštite i spašavanja
10. Zavičajni klub „JANKO MITROVIĆ" Zelengrad, područje kulture

Ove prijedloge Odbor će proslijediti na nadležno donošenje Županijskoj skupštini na prvoj sljedećoj sjednici. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije" broj 11/06), Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Županijski skupština na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja, a javna priznanja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana županije.