U današnjoj emisiji „Stvoreni za Nebo" slušamo drugi dio Korizmene poruke doktora Tomislava Ivančića.

Riječ „Korizma" dolazi od latinske riječi „Quadragesima" - razdoblje od četrdeset dana u kojemu se čovjek najprije suočava sa samim sobom i postavlja si razna pitanja te se suočava sa Stvoriteljem uviđajući kako mu niti jedan čovjek ne može odgovoriti na egzistencijalna pitanja. Kako smo „izbačeni iz Raja", naša čista slika Boga se iskrivila, strašimo Ga se umjesto da Ga ljubimo i vršimo Njegove zapovijedi kako ne bi promašili svoj život. Te zapovijedi su zapravo „fizički zakoni" (protiv sile teže ne možemo), to su i „zakoni našeg tijela", „biološki zakoni" (zakoni našega života). Ako ćemo se čuvati, moramo hraniti naše tijelo i paziti našu psihu, ali prije svega paziti na svoju duhovnu snagu koja je sadržaj svake stanice našega tijela. No, osobito treba čuvati „moralne zakone" - zakona čovjeka. Korizma nam daje mogućnost da se susretnemo s Bogom, što nam daje mogućnost susresti i ljude oko sebe te da ih „ljubimo" kad su najjadniji i u najgorem stanju. Tako i sam Bog nas ljubi.

Mi, nadalje, i kada radimo najtrivijalniju stvar smo s Bogom, kad jedemo, kada se družimo s prijateljima, radimo, držimo dijete u naručju, pogotovo kad nekome obrišemo suze, pomognemo u nevolji. Bog nije samo u molitvi i na misi, On je u svemu oko nas i u nama. Mi sami trebamo odlučiti: „neću više to napraviti", „bit ću bolji čovjek", „pomoći ću kome god mogu". Ako osjetimo manjak ljubavi, trebamo se povezati s „Bitkom", sa samim postojanjem, istinom i ljepotom. Ako smo povrijeđeni jedino nas praštanje oslobađa, ako smo učinili zlo jedino nas obraćenje liječi, ali ako su nama učinili zlo, trebamo se uspeti na razinu Duha i vidjet ćemo kako ćemo drugačije gledati na ljude. Trebamo se osloboditi straha jer on je čisto nepovjerenje u Boga i ljude. Treba učvrstiti dostojanstvo svoje osobe, pronaći svoje talente, obratiti se. Molitva pomaže da možemo nositi svoj križ te da ga ne odbacimo. Mijenjajmo se jer je to naš jedini pravi put.

Uz prigodne riječi don Tomislava želim vam blagoslovljenu i mirnu petu Korizmenu nedjelju. Mir i dobro!