Predsjedništvo Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Zadarske županije uputilo je prijedlog za raspisivanjem unutarstranačkog referenduma o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Priopćenje koje potpisuje predsjednik Zajednice Drago Krpina prenosimo u cijelosti.

U okolnostima sve izraženijih prijepora i suprotstavljanja koje takozvana Istanbulska konvencije izaziva u hrvatskoj javnosti a koji su ovih dana sve očigledniji i unutar Hrvatske demokratske zajednice, Predsjedništvo Zajednice utemeljitelje HDZ-a „dr Franjo Tuđman" Zadarske županije, smatra najdemokratskijim i najsvrhovitijim načinom donošenja konačne stranačke odluke o ovom izrazito spornom pitanju, središnjim stranačkim tijelima predložiti:

RASPISIVANJE UNUTARSTRANAČKOG REFERENDUMA O RATIFIKACIJI ISTANBULSKE KONVENCIJE

1. Prema članku 2. Statuta HDZ- a naša stranka temelji svoj program na načelima „kršćanske civilizacije" te „ čuva tradiciju i identitet hrvatskog naroda".
U skladu sa navedenim statutarnim vrednotama HDZ je dužan učiniti sve da bi jednakost žena i muškaraca u dostojanstvu i svim oblicima ljudskih prava bili zaštićena na najvišoj zakonodavnoj razini, vodeći pri tom na poseban način računa da se spriječi i kazni bilo kakav oblik zlostavljanja žena.

Ukoliko u hrvatskom pravnom sustavu postoje bilo kakve manjkavosti u ostvarenju navedenog cilja, nužno je, bez odlaganja pristupiti otklanjanju takvih mogućih nedostataka.

2.Sve odredbe Istanbulske konvencije u kojima se uistinu govori o zaštiti žena od nasilja su nedvojbeno prihvatljive.

3.Nažalost, tekst ove Konvencije posve tendenciozno i očito ne u dobroj namjeri kontaminiran je pojmovima i formulacijama koje nemaju nikakve veze s osnovnom nakanom dokumenta a to je zaštita žena od nasilja. Primjerice uvodi se pojam „roda" koji više ne bi bio podudaran s pojmom „spola" kao danim biološkim svojstvom ljudske osobe već bi „označavao društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce."

Očito je da nije riječ o pukim i slučajnim terminološkim nespretnostima i nepreciznostima, već je očigledna nakana uvođenjem navedenih pojmova i formulacija utrti put jednom posve novom shvaćanju čovjekove naravi što mnogi s pravom označavaju pojmom „rodne ideologije" koja je u potpunoj suprotnosti s prirodnim zakonima, znanstvenim spoznajama a napose s kršćanskim shvaćanjem čovjeka. A sve to trebalo bi ugraditi u nastavne programe i, mimo volje njihovih roditelja, podučavati hrvatsku djecu o tim novim „vrednotama"
Pokušaj korištenja prijeko potrebnih učinkovitih mehanizama zaštite žena od nasilja u svrhu postizanja prikrivenih ideoloških i svjetonazorskih ciljeva krajnje je neprihvatljiv, nekorektan i nedemokratski.

4.Smatramo nerazumnim i štetnim za HDZ, ali i za hrvatski narod u cjelini, posve ignorirati i zanemariti jasno izraženo stajalište brojnih hrvatskih nezavisnih znanstvenika i intelektualaca a napose Katoličkih biskupa. Katolička crkva stoljećima je branila i obranila hrvatski vjerski, nacionalni i kulturno - civilizacijski identitet.

5.S obzirom da se preko osamdeset posto hrvatskih građana izjašnjava katolicima, a s pravom se može pretpostaviti da je taj postotak među članovima i biračima HDZ-a još i veći, s najvećim stupnjem vjerojatnosti , može se zaključiti da bi HDZ-ovo prihvaćanje Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru, uz potporu deklariranih ateista i agnostika, bilo u potpunoj suprotnosti s voljom i uvjerenjima najvećeg dijela članova i birača HDZ-a. Takav, pak, postupak, mogao bi imati nesagledive posljedice na vjerodostojnost naše stranke i njezinu političku budućnost.

6.Odbijanje ratifikacije Istanbulske konvencije, a osobito odgoda donošenja odluke o tom pitanju, ne ugrožava ni jedan hrvatski nacionalni interes, što potvrđuje i odbijanje njezine ratifikacije od strane drugih zemalja, članica EU, poput Slovačke, Litve , Bugarske i ostalih.

7. Hrvatski narod i društvo suočeni su s brojnim teškim pitanjima kao što su: demografsko izumiranje, katastrofalni razmjeri iseljavanja mladih obitelji iz Hrvatske, umiranje hrvatskog sela, nezadovoljavajući ekonomski rast, problematičnost procesa preoblikovanja hrvatskog školstva ... koji bi na ljestvici prioriteta morali biti daleko, daleko ispred ratifikacije jednog spornog dokumenta koji u hrvatskom društvu izaziva nove pogubne podjele i usmjerava nacionalnu energiju na ideološke rasprave.

8.Pitanje: čemu tolika žurba s Istanbulskom konvencijom, ostaje bez jasnog i uvjerljivog odgovora. U javnosti a osobito kod članova i birača HDZ-a stvoren je čvrsti dojam da naša stranka pristaje na pritiske i ucjene minornih pa i višeznačno dvojbenih koalicijskih partnera poput HNS-a i Milorada Pupovca, kao i neopravdane zahtjeve koji dolaze izvan Hrvatske. Držimo da se tim pritiscima i ucjenama konačno treba oduprijeti i pod cijenu raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora. HDZ ne smije biti talac karijerističkih ili materijalnih interesa bilo kojeg pojedinca ili skupine. Pristajanje na ratifikaciju većeg dijela članova Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a smatramo iznuđenim otvorenim upozorenjem da bi mogli ostati bez svojih položaja. I upozorenje i njegovo uvažavanje smatramo krajnje neprihvatljivim i opasnim presedanom.

9. Iz svih navedenih razloga predlažemo da se do daljnjeg odgodi ratifikacija Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru a da se prije konačne odluke HDZ-a o ovom važnom pitanju koje zadire u bit svjetonazorskog i ideološkog utemeljenja naše stranke, a u skladu s najavljenim odredbama novog stranačkog Statuta, raspiše unutarstranački referendum na kojem bi se na najdemokratskiji način donijela odluka koja bi odražavala stvarnu volju većine članova HDZ-a.

Pozivamo sve Županijske organizacije Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr Franjo Tuđman" kao i središnja tijela Zajednice da prihvate i podrže naš prijedlog, jer upravo mi koji smo prije dvadeset i devet godina stvarali HDZ, među najpozvanijima smo i najodgovornijim da stanemo u obranu temeljnih programskih i svjetonazorskih načela na kojima je naša stranka, na čelu s dr Franjom Tuđmanom, utemeljena i da obranimo načelo VJERODOSTOJNOSTI kojeg je kao svoj moto, preuzimajući čelno mjesto u našoj stranci, istaknuo gospodin Andrej Plenković, stoji u priopćenjju što ga potpisuje Krpina.