ŽK Zadar zajedno s Upravom za ribarstvo, Područnom jedinicom Zadar organizira radni sastanak oko iskrcajnih mjesta u Zadarskoj županiji koji će se održati 15. ožujka, u 11 sati u Županijskoj komori Zadar.

Na temelju članka 42. Zakona o morskom ribarstvu (NN br. 62/17.) Ministarstvo poljoprivrede dužno je predložiti iskrcajna mjesta koja će Vlada Republike Hrvatske donijeti Odlukom. Kako bi pokrenuli taj postupak, održat će se sastanak na kojem će službenici Uprave ribarstva iz Ispostave Zadar zaprimiti prijedloge predstavnika ribara koja bi se iskrcajna mjesta u Zadarskoj županiji trebala naći na popisu.

Prijedlog iskrcajnih mjesta odnosit će se na sva ribarska plovila čiji se ribolov nalazi pod Planovima upravljanja te na ribolov za koji su određene ribolovne mogućnosti, odnosno za plovila koja obavljaju ribolov:

- pridnenom povlačnom mrežom - koćom
- okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
- u području Jabučke kotline
- udičarskim alatima za ribolov plavoperajne tune
- plivaricom tunolovkom
- udičarskim alatima za lov igluna
- potegačama i malim plivaricama.