Na prvoj sjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pod vodstvom nove predsjednice Nataše Novaković, prva točka bila je "Davanje mišljenja u predmetu M-27/18, na zahtjev dužnosnika Josipa Klišmanića, direktora trgovačkog društva Zračna luka Zadar d.o.o. U njoj se, kako smo doznali od glasnogovornice Povjerenstva Martinr Jurišić, raspravljalo o tome smije li direktor Zračne luke na troška osiguravajuće kuće posjetiti Njemačku.

- Nastavno na Vaš današnji upit, obavještavam Vas da je na današnjoj sjednici Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dalo mišljenje na zahtjev dužnosnika Josipa Klišmanića, direktora trgovačkog društva Zračna luka Zadar d.o.o. Dužnosnik je u zahtjevu za davanjem mišljenja naveo da je zaprimio poziv od osiguratelja s kojim trgovačko društvo Zračna luka Zadar d.o.o. ima zaključen ugovor o osiguranju, da na njegov trošak dužnosnik posjeti jednu njemačku zračnu luku, nakon čega bi predstavnici te zračne luke uzvratili posjet Zračnoj luci Zadar. Dužnosnik je od Povjerenstva zatražio mišljenje je li navedeno u skladu s odredbama ZSSI-a, kaže Jurišić.

Na tako postavljen upit Povjerenstvo je dalo mišljenje da dužnosnik Josip Klišmanić, direktor trgovačkog društva Zračna luka Zadar d.o.o., ne smije prihvatiti da trošak njegova putovanja u Saveznu Republiku Njemačku podmiri pravna osoba koja, kao osiguratelj, ima s trgovačkim društvom Zračna luka Zadar d.o.o. sklopljen ugovor o osiguranju, jer bi isto predstavljalo povredu članka 11. stavka 3. ZSSI-a, odnosno primanje nedopuštenog dara, stoji u odgovoru.

Ova odluka trebala bi biti pokazatelj lokalnim dužnosnicima za buduća putovanja koja im plaćaju strane tvrtke koje imaju ugovore s jedinicama lokalne samouprave u kojoj obnašaju vlast, ili s njima namjeravaju uspostaviti suradnju. Hoće li ju oni uzimati u obzir vidjet ćemo u sljedećim mjesecima...