Studenti Odjela za turizam i komunikacijske znanosti pozivaju sve maturante da im se u petak 9. ožujka, od 18 do 21 sat, pridruže u caffe baru Kult, gdje će ih počastiti pićem i upoznati ih s radom ovog odjela. Moto susreta je "turizam je više od bakinog stana kojeg iznajmljuješ turistima".

Studij nudi pristupnicima znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova organizatora aktivnosti u kulturi i turizmu, organizatora recepcijskih poslova, kreatora turističkog proizvoda, informatora za turističke potrebe; turističkog kulturologa i pedagoga, muzejskog pedagoga, animatora, vodiča, komunikologa... Studente osposobljava i za rad u sredstvima javnog komuniciranja, poslovima turističkog marketinga i ostale srodne poslove u kulturi i turizmu.

- Dođi na kavu i saznaj kako je studirati na preddiplomskom sveučilišnom studiju kulture i turizma!, pozivaju studenti.