Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Zadru, Hrvatske ceste tužitelju iz Zemunika Gornjeg moraju isplatiti 350 tisuća kuna s kamatama na ime naknade materijalne štete kao i 86 tisuća kuna za parničke troškove.

Stranke su 27. ožujka 2006. godine sklopile nagodbu za površinu od 159 m2 na kojoj je izgrađena državna cesta D-502, od Luke Gaženica do autoceste Zagreb-Split (čvor Zadar II).

Na obližnjoj nekretnini, koja nije bila predmetom nagodbe, tužitelj je ubrzo podigao maslinik. Lokacija je prije rekonstrukcije prometnice imala uredno riješeno pitanje odvodnje oborinskih voda i nekretnine nikada nisu bile poplavljene. No prilikom radova 2007. godine most na prometnici je izmješten, a odvodnja je napravljena od "novog mosta". 

Javili su se problemi koji su kulminirali u proljeće 2008. godine kada su nakon obilne kiše poplavile nekretnine, među kojima je bio i maslinik tužitelja. Tužitelj je kao uzrok poplave naveo nestručno izvedenu rekonstrukciju sustava odvodnje oborinskih voda, zbog koje se voda zadržava na nasadima maslina. 

U odgovoru na tužbu, tvrtka u 100 %-tnom vlasništvu države pokušala je osporiti svoju odgovornost u ovom slučaju navodeći kako je posao građenja ceste ustupljen izvođačima, koji su pak postupali sukladno projektu. Uspostava sustava odvodnje s predmetnih nekretnina, koje niti u kojem slučaju nisu sastavni dio ceste, a samim time niti projekta izgradnje, nije obveza izvođača radova niti Hrvatskih cesta, naveli su. 

No sudski vještaj složio se s navodima tužitelja - do zadržavanja vode na nasadu maslina došlo je zbog nestručne, manjkave i loše izvedene rekonstrukcije/izgradnje državne ceste D 502 jer na dionici iste ceste nema odgovarajućeg sustava - kanala za odvodnju oborinskih voda. Osim toga, predmetna dionica se ne održava te je zarasla u travu i nisko raslinje zbog čega se oborinske vode zadržavaju na zemljištu u neposrednoj blizini ceste jer ne dolaze do propusta za odvodnjavanje oborinskih voda.

Sud je utvrdio kako nema sumnje da je upravo tuženik odgovorna osoba za svu štetu nastalu zbog nestručno i aljkavo izvedenog posla na „rekonstrukciji" sustava za odvodnju oborinskih voda prilikom izgradnje prometnice. 

Sutkinja Sonja Miljak u izricanju presudu "održala je lekciju" Hrvatskim vodama i izvođačima radova zbog načina izvođenja radova. 

- Zanimljivo je da je prije rekonstrukcije prometnice, koja je dakako trebala podići standard sigurnosti cestovnog prometa te omogućiti nesmetan i brz promet vozilima u svrhu jačanja i unaprjeđenja cestovne povezanosti toga kraja, sustav odvodnje oborinskih voda funkcionirao bez greške iako je napravljen davno, još u bivšoj Jugoslaviji, ali su se očito tada ipak poštivali visoki standardi struke, što danas na žalost, nije više slučaj, mišljenje je suda, navela je Miljak.

Na površini od 6000 m2 tužitelj je zasadio 168 stabala, a procjena je da bi njegova prosječna godišnja zarada iznosila 20 960 kuna.

- Zbog propusta u radu izvođača radova na rekonstrukciji za koji odgovara tuženik, tužitelj nema mogućnosti uzgoja maslina na predmetnoj nekretnini jer propust nije uklonjen, pitanje otjecanja oborinskih voda s tog područja nije riješeno, masline se za svake jače kiše nalaze pod vodom što onemogućava njihov uzgoj i razvoj s čime je tužitelju nanesena imovinske šteta u vidu obične štete na ime uloženih sredstva te izmakla korist na ime nemogućnosti ostvarenja zarade od prodaje maslina ili maslinovog ulja budući da mu je nekretnina praktički postala bezvrijedna u poljoprivrednom smislu, stoji u presudi kojom je Hrvatskim cestama naložena naknada štete pod prijetnjom ovrhe.