Po javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju nekretnine u Ulici Šimuna Kožičića Benje u Zadru zabilježen je interes za kupnju, odgovorili su kratko na naš upit iz središnjice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Iako su oni objavili javni poziv za zgradu u Zadru poznatu kao "Socijalno", nemaju informaciju o tome hoće li i kada suvlasnici donijeti odluku o prodaji zgrade na Poluotoku. 

Naime, prostor od 2566 m2 u suvlasništvu je HZMO-a, HZZO-a i Zadarske županije. Županija ima najmanji udjel od 270 m2 kojih su bez naknade dali na korištenje ispostavama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Na potezu je HZZO koji će za odluku o prodaji morati dobiti i "blagoslov" Županijske skupštine. 

Iz HZZO-o čekamo odgovor na upit o alternativnoj lokaciji za zadarske ispostave. Sami zaposlenici koji u njima rade o prodaji zgrade doznali su iz medija.