ZADAR- Gradsko vijeće donijet će odluku o osnivanju Vijeće za prevenciju kriminaliteta koje će mu jednom godišnje morati podnijeti izvještaj.

Tom je odlukom, bez imena, određena struktura Vijeća. Na čelu mu je gradonačelnik Zadra, a njegov zamjenik je načelnik PU zada rske. Ostali su : Predstavnik pravosudnih tijela, pa Županijskog državnog odvjetnika, a onda pročelnici Ureda Gradonačelnika te odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, za gospodarenje gradskom imovinom, za odgoj i školstvo, za socijalnu skrb i zdravstvo. U vijeće ulaze ravnatelji Zavoda za javno zdravstvo te Centra za socijalnu skrb, pa predsjednici kolegija ravnatelja osnovnih škola i ravnatelja srednjih škola, direktor Turističke zajednice Zadar, predstavnik Sportske zajednice Grada Zadra te Sveučilišta u Zadru i predsjednik Savjeta mladih.

Oni moraju donijeti i provoditi program svog rada za četiri godine. Mogu  osnivati i specijalističke timove koja će istraživati određene pojave.  Zbog čega nova odluka o osnivanju Vijeća koje je i do sad postojalo?
Kriminal i nesigurnost goruće su pitanje i svakodnevna briga, ne samo središnjih državnih vlasti,nego i tijela lokalne samouprave. Središnja vlast ima jasnu odgovornost za postavljanje zakonskogokvira prevencije i represije kriminala, osiguravanje odgovarajućih financijskih sredstava za te djelatnosti te političko upravljanje. Međutim, problemi se najintenzivnije osjećaju na lokalnoj razini,
zbog čega građani upravo od lokalnih vlasti očekuju aktivnije uključivanje u rješavanje pitanja javnesigurnosti kao jednog od prioritetnih područja života zajednice. Jer, građane zabrinjavaju sve češće pojave kao što su: provale u kuće, poslovne prostore, galama i neredi u susjedstvu, grafiti na nedopuštenim mjestima, vandalizam, nasilje u obitelji, maloljetnička delinkvencija, sve brojniji prometni prekršaji s tragičnim posljedicama, kriminal vezan uz drogu i alkoholizam itd.
Sve ove oblike kriminaliteta, zbog složenosti i uzroka nastanka, policija jednostavno više nijebila u stanju sama rješavati. Stoga je zaključeno da je nužno, ne samo ustrojavati specijaliziraneslužbe za suzbijanje kriminala, nego jednako tako i multiresorna tijela na lokalnoj razini. Partnerstvo tih tijela shvaćeno je vrlo široko gdje mogu biti uključeni: predstavnici lokalnih struktura vlasti,
predstavnici privatnog sektora, škola, sveučilišta, policije, zatim predstavnika mladih, sportskihorganizacija, socijalne skrbi, zdravstva, sudstva, javnog prijevoza, medija itd. Budući da za ovakav vid suradnje nije postojala obveza regulirana zakonom, netko je morao preuzeti inicijativu i vodstvo.
Najlogičnije je bilo da tu ulogu preuzmu gradonačelnici, jer se upravo oni nalaze na strateškinajvažnijoj poziciji. Oni su posebno zainteresirani za kvalitetu života i sigurnost svojih sugrađana, asvojim autoritetom u stanju su mobilizirati ključne partnere koji svojim položajem, znanjem i vještinama mogu značajno doprinijeti suzbijanju stope kriminala u gradu, navodi se u obrazloženju odluke koju će tehnički provoditi Odjel za socijalnu skrb.